Association of young Vietnamese entrepreneurs

HỘI DOANH NGHIỆP TRẺ VIỆT NAM

AYVE

CHÚNG TÔI LÀ AI

Chúng tôi bắt đầu như một nhóm thanh niên trong văn phòng gác mái của một công ty tài chính và có ý tưởng về cách tăng cường hiểu biết về tài chính cho cộng đồng. Dự án VietFin như một bằng chứng cho việc đó. Tuy nhiên, chúng tôi đã không dừng lại chỉ với một dự án, đó mới chỉ là bắt đầu của nhóm.

Chúng tôi đã chính thức được đăng ký dưới tên Hiệp hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, mục đính tạo ra một cộng đồng những người có nhiệt huyết, tài năng và ý tưởng để hoàn thành ước mơ.

Chúng tôi tin rằng hầu hết các doanh nhân sẽ có ý nghĩ giống như chúng tôi.

CHÚNG TÔI LÀM GÌ

Mục tiêu của hiệp hội là tạo ra một môi trường thích hợp để kết nối qua mạng, tạo ra các dự án để hỗ trợ giáo dục và phát triển khả năng lãnh đạo. Chúng tôi tập trung vào giáo dục tài chính thông qua mạng xã hội, các khóa học phát triển cá nhân, các khóa học ngôn ngữ và xây dựng thư viện Séc-Việt.

Cung cấp cơ hội việc làm và kinh doanh cho việc sử dụng tiếng Việt ở châu Âu.

LỊCH SỬ CỦA AYVE

Vào năm 2012 trong một văn phòng của một công ty chưa được đặt tên, một nhóm thanh niên đã gặp nhau với mục đích nâng cao kiến thức tài chính. Dần dần, dự án Vietfin được tạo ra để chia sẻ video thông tin và các bài báo về các vấn đề tài chính trên Facebook. Sau đó, họ tổ chức nhiều cuộc họp, hội thảo và đào tạo tài chính khác nhau.

Thời gian trôi qua, không chỉ số lượng thành viên tăng lên, mà cả tham vọng của họ và số lượng dự án cũng phát triển, nhóm thanh niên Việt Nam này đã quyết định chính thức trở thành một câu lạc bộ tên là Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam, AYVE.

MỤC TIÊU CỦA AYVE

Mục tiêu chính của AYVE là tập hợp những người trẻ và các doanh nghiệp và tạo ra một nơi cho họ để có thể trao đổi trải nghiệm và bí quyết trong các lĩnh vực kinh doanh và chia sẻ văn hóa.

Một phần trong các dự án của chúng tôi, chúng tôi muốn kết nối cộng đồng Việt Nam, thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội hơn nữa và góp phần vào việc tuyên truyền và phối hợp hoạt động cho các doanh nhân trẻ Việt Nam ở châu Âu.