Association of young Vietnamese entrepreneurs

LỢI ÍCH CỦA MỘT THÀNH VIÊN AYVE

AYVE

Hội nghị thường xuyên

Bạn sẽ làm gì nếu được tiếp xúc với một nhóm các chủ sở hữu doanh nghiệp, những người có thể cho bạn kinh nghiệm của họ trong kinh doanh?

Tìm hiểu thêm »

Kiến thức điều hành

Một trong những sứ mệnh chính của Ayve là không ngừng giúp các doanh nhân trẻ tìm hiểu và phát triển chuyên nghiệp.

Tìm hiểu thêm »

Trải nghiệm thực tế

Là một doanh nhân giai trẻ, bạn có thể sẽ phải đối mặt với những thách thức hàng ngày. Khám phá AYVE để giúp bạn phát triển các bước quan trọng trong kinh doanh.

Tìm hiểu thêm »

global-event

Sự kiện

Tham gia vào những sự kiện lớn, nơi góp mặt của những tổ chức, công ty hàng đầu về tài chính và các lĩnh vực khác trong kinh doanh.

Tìm hiểu thêm »