/ by /   AYVE / 0 comments

Phim “Trên Nóc Nhà” (Na Střeše)

Người Việt đóng vai chính. Nhiều cảnh quay trong SAPA. Kịch bản liên quan đến cộng đồng mình. Còn chờ gì nữa.

ĐÓN XEM BỘ PHIM TRÊN NÓC NHÀ (Na Střeše)
Khởi chiếu vào ngày 7.2. tại các rạp phim Séc
Chiếu phim phụ đề Việt cho cộng đồng ở Praha, Brno và Ostrava.

Đối tác chính thức: AYVE Vietnam, Phiên dịch David Đức
Đơn vị tài trợ AYVE: InvestMan

SHARE THIS

Leave a Reply