/ by /   AYVE / 0 comments

Lịch sử của AYVE

Hiệp hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

Chúng tôi bắt đầu như một nhóm thanh niên trong văn phòng gác mái của một công ty tài chính và có ý tưởng về cách tăng cường hiểu biết về tài chính cho cộng đồng. Dự án VietFin nhưng một bằng chứng cho việc đó. Tuy nhiên, chúng tôi đã không dừng lại chỉ với một dự án, đó mới chỉnh là bắt đầu cho một chương mới của nhóm.

Chúng tôi đã chính thức được đăng ký dưới tên Hiệp hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, mục đính tạo ra một cộng đồng những người có nhiệt huyết, tài năng và ý tưởng để hoàn thành ước mơ.

Chúng tôi tin rằng hầu hết các doanh nhân sẽ có ý nghĩ giống như chúng tôi.

SHARE THIS

Leave a Reply