/ by /   AYVE / 0 comments

Workshop Tư duy thành công tại Hà Nội

“Failure is a feeling long before it becomes an actual result.” (Thất bại là một linh cảm lâu trước khi nó biến thành sự thật) — Michelle Obama, cựu đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ. Đừng để sợ hãi thất bại cản trở con...
Continued
/ by /   AYVE / 0 comments

Phim “Trên Nóc Nhà” (Na Střeše)

Người Việt đóng vai chính. Nhiều cảnh quay trong SAPA. Kịch bản liên quan đến cộng đồng mình. Còn chờ gì nữa. ĐÓN XEM BỘ PHIM TRÊN NÓC NHÀ (Na Střeše) Khởi chiếu vào ngày 7.2. tại các rạp phim Séc Chiếu phim phụ đề...
Continued
/ by /   AYVE / 0 comments

Cuộc thi: Thiết Kế Tương Lai Bạn

Thể hiện tài năng thiết kế và nhận cơ hội hợp tác với các công ty Châu Âu với “Design Your Future” (Thiết Kế Tương Lai Bạn) Yêu cầu bạn thiết kế bao bì cho Nguyen Dynastea, một thương hiệu trà Việt Nam sắp được...
Continued
/ by /   AYVE / 0 comments

MISS HANOI

MISS HANOI   MISS HANOI, bộ phim đầu tiên với nữ diễn viên người Việt Hà Thanh, phim đang được chiếu tại nhiều rạp chiếu phim tại  Séc. Buổi công chiếu đã được thực hiện vào ngày 8. 8. 2018 tại Lucerna, Prague. Câu...
Continued
/ by /   AYVE / 0 comments

Lịch sử của AYVE

Hiệp hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Chúng tôi bắt đầu như một nhóm thanh niên trong văn phòng gác mái của một công ty tài chính và có ý tưởng về cách tăng cường hiểu biết về tài chính cho cộng đồng. Dự...
Continued