Association of young Vietnamese entrepreneurs

PARTNERSTVÍ

AYVE

Propojujeme talenty a špičkové organizace (partnery) k lepšímu vzdělání a vytváření nových obchodních příležitostí.​

JAK FUNGUJE SPOLUPRÁCE

  • Regionální a globální partneři: Firmy, které nás finančně podpoří nebo přispějí věcným příspěvkem v podobě speciální slevy, možnosti k seberealizaci a zlepšení nebo zvláštního přístupu.

  • Aliance: Organizace (neziskové nebo družstva) s podobným cílem jako AYVE, která se snaží pomoci podnikatelům v oblasti vzdělávání a růstu přes sdílené zdroje.

  • Partneři pobočky: Partner pobočky, která podpoří místní členy AYVE finančním příspěvkem nebo nás podpoří příspěvkem obdobné hodnoty.

  • Příležitostní partneři: Partneři, kteří nás příležitostně a finančně podpoří za účelem propagace a rozvoj podníkání firem a organizací.

HLAVNÍ PARTNEŘI

Investman

Tato společnost se snaží investovat svým časem, know how nebo i finančně. Investman se aktivně zapojuje do dobročinných akcí, zajímá se o neziskové organizace, jako je člověk v tísní a snaží se je finančně sponzorovat.

Tato společnost při fungování dodržuje 3 základní motta:

1) Žádné limity: Velkých cílů je možné dosáhnout pouze tehdy, když se spojí mnoho lidí dohromady.

2) Neomezené myšlenky: Slabí lidé čekají na příležitost. Silní ji sami vytvářejí.

3) Investujeme, pomáháme: Nejlepší cesta k úspěchu je pomáhat druhým.

DIECÉZNÍ CHARITA BRNO

Diecézní Charita Brno je nevládní nezisková organizace v Brně, která se v posledních letech zaměřuje na podporu integrace cizinců do české společnosti. Tato nezisková organizace působí na mnoha místech, jako je Odbor azylové a migrační politiky v JMK, Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců a na dalších místech, kde poskytuje právní poradenství a odborné sociální poradenství.

V rámci spolupráce s AYVE bude poskytovat přímo na pracovišti AYVE v Brně sociální poradenství, kde se nebojí vstoupit do prostředí minority, a tím se snaží odbourat veškerou bariéru mezi vietnamskou a českou společností.

UNITED BUSINESS CLUB

United Business Club je klub podnikatelů, který byl založen během studia na Vysoké škole ekonomické, kde zjistili, že podnikání je uchvátilo a je součástí jejich života – jejich životní styl.

Posláním klubu je propojovat a podporovat podnikatele, inspirovat je a pomoct jim se kvalitně vzdělávat v oblasti podnikání.

PARTNEŘI A SPONZOŘI

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI